Khí Công Nghiệp

Chia sẻ lên:

 Công Ty CP TM DV Khí Công Nghiệp Đình Vũ chuyên: 
- Bán buôn bán lẻ các loại khí công nghiệp: Khí oxy, khí C02, khí Argon, Khí nito, khí Hidro, khí acetylen, khí gas, khí trộn 
- Bán buôn bán lẻ các loại vỏ chai 08 lít, 10 lít,12 lít,14 lít, 40 lít 
- Bán buôn bán lẻ các loại van chai 
- Thi công lắp đặt bồn bình 
- Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chũa cháy